• Giày Adidas Yung 1 Dragon Ball Replica 1:1 Chuẩn Authentic
  Có 1 màu

  Giày Adidas Yung 1 Dragon Ball Replica 1:1 Chuẩn Authentic

  NAM, NỮ, ORDER, CHẠY, YUNG 1, DRAGON BALL Z

  Giá: 1,500,000 VND
  Giày Adidas prophere Dragon Replica 1:1 Chuẩn Authentic
  Có 1 màu

  Giày Adidas prophere Dragon Replica 1:1 Chuẩn Authentic

  NAM, NỮ, PROPHERE, CHẠY, GYM-YOGA, DRAGON BALL Z

  Giá: 1,850,000 VND
  Giày Adidas ZX500 Dragon Ball z Replica 1:1 Chuẩn Authentic
  Có 1 màu

  Giày Adidas ZX500 Dragon Ball z Replica 1:1 Chuẩn Authentic

  NAM, ORDER, CHẠY, GYM-YOGA, DRAGON BALL Z

  Giá: 1,950,000 VND
  Giày Adidas Eqt Support Mid Adv Dragon Ball Z Shenron Replica 1:1 Phiên Bản 7 Viên Ngọc Rồng
  Có 2 màu

  Giá: 2,100,000 VND
  DRAGON BALL Z